Naj mačanka

Súťažiaci sú povinný doniest navarenú máčanku aj s prílohou priamo do areálu dňa 11.5.2019 v čase medzi 14:00 – 15:00
v čase 15:00 priamo pri podiu porota vyhodnotí najlepšiu mačanku , a vyherca bude zároveň v daný deň vrámci kulturného programu aj vyhlásený a odmenený