Nedeľa 12. Máj

10:00 – 16:00

projekt GoToVIHORLAT

KLUB  VOJENSKEJ HISTÓRIE BESKYDY

STRELECKÝ KLUB HODOŠÍK

ĽUDOVÉ REMESLÁ – UKÁŽKY

13:30 TS MERLIN

14:00 SPEVÁCKA SKUPINA CIMBOR BELÁ NAD CIROCHOU

FS BESKYD STAKČÍN